תערוכות מיוצגות על ידי רשת פרומוסלון

Legal

אודות אתר האינטרנט ולתפעולו

אתה מחובר כעת לאתר של Promosalons המתפעל את כתובות האינטרנט הבאות:
www.promosalons.fr
www.promosalons.com
www.promosalons.org

כינוי: Promosalons
ישות משפטית: התאגדות בהתאם לחוק משנת 1901
מספר SIREN: 784 846 248 000 44
קוד פעילות: 9499Z
תאריך רישום: 14 באפריל 1967
נתינות: צרפתית
כתובת: 45 avenue George V 75008 Paris טלפון: 01 53 23 92 22

מנהלת הפרסום: קורין מורו (Corinne MOREAU)
אחראית האתר: קורין מורו, 45 avenue George V 75008 Paris

הצהרת CNIL (הוועדה הלאומית למידע ממוחשב ולזכויות הפרט)

אתר זה היה נשוא הצהרה בתחום העיבודים הממוחשבים המופעלים במסגרת אתרי אינטרנט, בפני הוועדה הלאומית למידע ממוחשב ולזכויות הפרט (CNIL) על פי הסעיפים 15 ו-16 בחוק 78-17 בתאריך 6 בינואר 1978 הנוגעים למידע ממוחשב, לרשומות ולזכויות הפרט. אתר Promosalons נרשם בוועדה (CNIL) ומספרו 1078096; הוא תואם במלואם את התקנות האירופיות והצרפתיות שבתוקף.

פיתוח ואחסון האתר

-  עיצוב ופיתוח
הפקה של סוכנות ספיריט (Spyrit) עבור בנייה, ארגונומיה ופיתוח של האתר.
מכירות: (09) 72 42 21 79 (בעלות של שיחה מקומית בצרפת)

-  אחסון: OVH - 140 quai du Sartel - 59100 Roubaix (France)
-  מכירות: התקשרות ב-08 203 203 63 - indigo (0.118 אירו לדקה)

הגנה על פרטים אישיים באתר

לא נמסר כל מידע אישי לצד ג’.
הנתונים נאספים אך ורק למטרות ניהול בקשתכם ולצרכים סטטיסטיים פנימיים של Promosalons.

מידע אישי

על פי חוק "מידע ממוחשב וזכויות הפרט" ב-6 בינואר 1978, הנך זכאי לגישה לנתונים האישיים הנוגעים לך וזכאי לתקנם.
במקרה שתרצה לממש את זכותך זו, אנא התקשר אל סמנתה בורג’י (Samantha Bourgis), הממונה על התקשורת ב- Promosalonsבטלפון 01 53 23 92 22.

הנוגעים בדבר עודכנו בעניין זכויותיהם. זכות הגישה ממומשת מיד באתר. זכות התיקון ממומשת בפני מנהל הרשת.

זכויות יוצרים (Copyrights)

האתר בכללותו כפוף לחקיקה הצרפתית והבינלאומית בעניין זכויות יוצרים וקניין רוחני. כלל זכויות ההעתקה שמורות, לרבות הורדות מן האתר, סמלים חזותיים ותמונות.

איורים ורכיבים גרפיים של האתר הם רכושה של Promosalons. זכויות השימוש, ההעתקה וההפצה שמורות ליחידת התקשורת של קבוצת Promosalons בלבד.

העתקת תכני האתר, כולם או מקצתם, על גבי אמצעי אלקטרוני מכל סוג אסורה בתכלית, אלא באישור מפורש של מנהלת הפרסום.

העתקת הטקסטים של האתר על גבי אמצעי מנייר, במילוי אחר שלושת התנאים דלהלן בלבד: הפצה חינמית, שמירה על שלמות המסמכים המועתקים - היעדר שינוי או עיוות מכל סוג - ציטוט ברור וקריא של המקור, בנוסח להלן, למשל:

"מסמך זה מקורו באתר אינטרנט PROMOSALONS: http://www.promosalons.com. זכויות ההעתקה שמורות ומוגבלות באופן מוחלט".
כתובת האינטרנט של אתר Promosalons חייבת, ללא יוצא מן הכלל, להופיע בציטוט.

לצרכים אחרים, אנא צרו קשר עם האחראית לאתר.
הסמלים המסחריים המצוטטים באתר מובאים בידי החברות – בעליהם של אותם סמלים.

פעילות

הערות לפעילות האתר – יש לכתוב או לשלוח מסר למנהל הרשת של Spyrit.

תנאי שימוש

Promosalons משקיעה כל מאמץ נחוץ כדי שהמידע המופיע באתר רשת Promosalons יהיה מדויק בעת העלאתו. Promosalons מצטערת על כל טעות, אשר עשויה, במקרים חריגים ביותר, לחמוק מתשומת לב. Promosalons – ו/או חברות בת שלה ונציגויותיה – אינן אחראיות לטעויות או להשמטות, שעשויות להופיע באתר רשת Promosalons, לרבות קישורים ומידע רלוונטי אחר, שהאתר עושה בהם שימוש. PROMOSALONS שומרת על זכותה לשנות או לתקן, ללא כל הודעה מקדימה, את תצוגת האתר ואת תכנו של אתר רשת Promosalons וכל החלטה של מבקר באתר Promosalons בהתבסס על המידע המופיע באתר רשת Promosalons לא תתנה בשום מקרה את אחריותן של Promosalons ו/או של מסונפותיה.